Scooters

De sectie Scooters behartigt de belangen van de Nederlandse importeurs van brom- en snorfietsen. 

Leden zijn vestigingen van mondiaal opererende fabrikanten, zelfstandige producenten die in Nederland fabriceren of zelfstandige ondernemingen die een exclusieve importovereenkomst hebben met een fabrikant.

De belangrijkste activiteiten van de secties zijn:

  • Behartigen van collectieve ledenbelangen bij Nederlandse en Europese overheden (politieke lobby)
  • Monitoren van relevante ontwikkelingen en de leden daarover informeren
  • Publiceren van feiten, cijfers, analyses en opinies
  • Begeleiden van leden bij technische vraagstukken en regelgeving
  • Collectieve promotie van het product scooter
  • Organisatie van (informele) bijeenkomsten waar leden elkaar kunnen ontmoeten
  • Het waarborgen van een gunstig ondernemersklimaat voor de leden, onder meer via het lidmaatschap van VNO-NCW
Lees verder >
Contactpersoon
Martijn van Eikenhorst
Martijn van Eikenhorst
Sectiemanager RAI Equipment / Scooters / Motoren
+31 20 504 4923
Carmen Breeuwer
Carmen Breeuwer
Secretaresse
+31 20 504 49 12
Contactpersoon
Martijn van Eikenhorst
Martijn van Eikenhorst
Sectiemanager RAI Equipment / Scooters / Motoren
+31 20 504 4923
Carmen Breeuwer
Carmen Breeuwer
Secretaresse
+31 20 504 49 12
Agenda
Verkoopcijfers juli 2022
Bromfietsen:
3.716
59.6%
t.o.v. 2021
Snorfietsen:
3.080
43.1%
t.o.v. 2021
Dossiers
SCIP.png
Dossier: Chemische stoffen en...
1 oktober 2020
MaaS.png
Dossier: Smart Mobility
16 juli 2020
ministerie IW.png
Dossier: Veilig vervoer en...
13 juli 2020