Wet- en regelgeving speed pedelec

Sinds medio 2012 heeft de fietsindustrie een innovatie op het gebied van elektrisch fietsen op de markt gebracht: de speed pedelec. Deze elektrisch trapondersteunde fiets, door de overheid aangeduid als High Speed E-Bike, is in toenemende mate in het straatbeeld terug te zien.

speed pedelec

 

Factor vier
Hij verschilt van de conventionele elektrische fiets in de mate waarin trapondersteuning geboden wordt. De speed pedelec mag namelijk de eigen trapkracht met factor vier versterken, waarbij de ondersteuning bij een snelheid van 45 kilometer per uur wegvalt. Overigens is dit een snelheid die veel fietsers niet zullen halen, omdat de genoemde ‘factor vier’-trapondersteuning betekent dat de fietser zelf een behoorlijk vermogen moet leveren om daadwerkelijk tot zo'n snelheid te komen.

De speed pedelec biedt enorme kansen voor bijvoorbeeld forensen. Immers, ook de middellange afstand, al dan niet van en naar stedelijke gebieden, is met deze innovatie uitstekend te overbruggen. De speed pedelec biedt dan ook op veel afstanden een volwaardig alternatief voor de auto.

Gemotoriseerde tweewieler
Ook al heeft de speed pedelec veel eigenschappen van een gewone fiets, toch moet de berijder aan iets meer regels voldoen dan de ‘gewone’ fietser. De speed pedelec is namelijk formeel een gemotoriseerde tweewieler. Door wijzigende wetgeving in voertuigcategorieën wordt de speed pedelec daarom tot 2017 aangemerkt als snorfiets en daarna als bromfiets.

(Verkeers)regels
Om duidelijk te maken aan welke eisen en (verkeers)regels de speed pedelec en de berijder ervan moeten voldoen, heeft de overheid een informatiepagina opgesteld. Op deze pagina wordt een helder overzicht gegeven van geldende en aanstaande regels. 
In de Whitepaper van Bike Europe, hiernaast te downloaden, is ook veel informatie te vinden over wetgeving m.b.t. (speed) E-bikes.

Standpunt RAI Vereniging
Innovaties zoals de speed pedelec mogen geen belemmering ondervinden van het feit dat wetgeving nog niet toegespitst is op nieuwe concepten of vervoersmiddelen. Immers, de speed pedelec is een innovatief product die een nieuwe doelgroep aanspreekt en een aantrekkelijk alternatief biedt voor het afleggen van lange afstanden per fiets. De speed pedelec draagt bij aan (stedelijke) bereikbaarheid, is duurzaam en gezond. 

Gezien de maatschappelijke wenselijkheid om vooral forenzen van de auto op de tweewieler te krijgen, is het zaak om serieus te kijken naar het inrichten van een aparte (nieuwe) categorie voor deze voertuigen. Omwille van herkenbaarheid staat RAI Vereniging een eigen, unieke kleur kentekenplaat voor.
De plaats op de weg, de snelheid en de helmplicht zou afhankelijk moeten zijn van de locatie waar het voertuig wordt ingezet. Veiligheid is van essentieel belang in deze discussie.
Als de snelheid laag moet blijven of er een helmplicht conform reglement ECE 22.05 (motorhelm) wordt ingevoerd onder alle omstandigheden, dan is onze verwachting dat deze modaliteit niet grootschalig van de grond komt en een “gadget” zal blijven.

RAI Vereniging is een voorstander van:
- Verzekeringsplicht
- Minimum leeftijd van 16 jaar
- Dringend advies voor een goedgekeurde fietshelm
- Plek op de weg; binnen de bebouwde kom op weg, buiten de bebouwde kom op fietspad.
- Kentekenverplichting (met unieke kleur kentekenplaat)

Meer nuttige informatie:

 

Netwerkers