Wet- en regelgeving speed pedelec
Wet- en regelgeving speed pedelec

Sinds medio 2012 heeft de fietsindustrie een innovatie op het gebied van elektrisch fietsen op de markt gebracht: de speed pedelec. Deze elektrisch trapondersteunde fiets, door de overheid aangeduid als High Speed E-Bike, is in toenemende mate in het straatbeeld terug te zien.

Infographic speed pedelec

Factor vier
Hij verschilt van de conventionele elektrische fiets in de mate waarin trapondersteuning geboden wordt. De speed pedelec mag namelijk de eigen trapkracht met factor vier versterken, waarbij de ondersteuning bij een snelheid van 45 kilometer per uur wegvalt. Overigens is dit een snelheid die veel fietsers niet zullen halen, omdat de genoemde ‘factor vier’-trapondersteuning betekent dat de fietser zelf een behoorlijk vermogen moet leveren om daadwerkelijk tot zo'n snelheid te komen.

De speed pedelec biedt enorme kansen voor bijvoorbeeld forensen. Immers, ook de middellange afstand, al dan niet van en naar stedelijke gebieden, is met deze innovatie uitstekend te overbruggen. De speed pedelec biedt dan ook op veel afstanden een volwaardig alternatief voor de auto.

Gemotoriseerde tweewieler
Ook al heeft de speed pedelec veel eigenschappen van een gewone fiets, toch moet de berijder aan iets meer regels voldoen dan de ‘gewone’ fietser. De speed pedelec is namelijk formeel een gemotoriseerde tweewieler. Door wijzigende wetgeving in voertuigcategorieën is de speed pedelec daarom vanaf 2017 aangemerkt als bromfiets.

(Verkeers)regels
Om duidelijk te maken aan welke eisen en (verkeers)regels de speed pedelec en de berijder ervan moeten voldoen, heeft de overheid een informatiepagina opgesteld. Op deze pagina wordt een helder overzicht gegeven van geldende en aanstaande regels. 
In de Whitepaper van Bike Europe, hieronder te downloaden, is ook veel informatie te vinden over wetgeving m.b.t. (speed) E-bikes.

Standpunt RAI Vereniging
Innovaties zoals de speed pedelec mogen geen belemmering ondervinden van het feit dat wetgeving nog niet toegespitst is op nieuwe concepten of vervoersmiddelen. Immers, de speed pedelec is een innovatief product die een nieuwe doelgroep aanspreekt en een aantrekkelijk alternatief biedt voor het afleggen van lange afstanden per fiets. De speed pedelec draagt bij aan (stedelijke) bereikbaarheid, is duurzaam en gezond. 

Gezien de maatschappelijke wenselijkheid om vooral forenzen van de auto op de tweewieler te krijgen, is het zaak om serieus te kijken naar het inrichten van een aparte (nieuwe) categorie voor deze voertuigen. Omwille van herkenbaarheid staat RAI Vereniging een eigen, unieke kleur kentekenplaat voor. Veiligheid is van essentieel belang in deze discussie.

Helm
RAI Vereniging heeft in samenwerking met het ministerie van IenM zich daarom ingezet voor een nieuwe norm voor de speed pedelec helm. Een speed pedelec berijder heeft nu de keuze voor het dragen van een motorhelm of voor een speciale speed pedelec helm.

Plek op de weg
Op dit moment is het zo dat de plek op de weg die de speed pedelec moet volgen in alle gevallen gelijk is aan die van een bromfiets; immers een nieuwe speed pedelec is vanaf 1-1-2017 een bromfiets. In de discussie over de plek op de weg voor de speed pedelec is de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers essentieel (speed pedelec, maar ook e-bike en fiets). Duidelijk is wel dat de plek op de weg niet in alle situaties optimaal is.

Fietssnelwegen
RAI Vereniging pleit voor een gerichte vrijstelling voor speed pedelecs voor fietssnelwegen met voldoende capaciteit. In Nederland ligt een netwerk van circa 300 kilometer aan fietssnelwegen. Omdat volgens de wet de speed pedelec een bromfiets is, zijn veel fietssnelwegen echter niet toegankelijk voor speed pedelecs. Deze aanpak betekent samen met bijvoorbeeld de Fietsersbond inventariseren welke fietssnelwegen wel en niet geschikt zijn.

Automobilisten zijn niet bekend met dit nieuwe type voertuig en het is essentieel om via een landelijke campagne vanuit de overheid de weggebruikers te wijzen om nieuwe verkeersdeelnemers. Het ministerie van IenM laat door verkeersveiligheidsonderzoeksbureau SWOV onderzoek doen naar de veiligheid. Onderzoeksresultaten zijn in het najaar bekend.  

Meer nuttige informatie:


Contactpersoon
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972
Remco Tekstra
Remco Tekstra
Sectiemanager Fietsen
+31 20 504 4931